กรมอุตุฯ เผย ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพสูงขึ้น
11 ธ.ค. 2566 - กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้สาเหตุฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมในพื้นที่กรุงเทพฯ สูงขึ้นจนกระทบสุขภาพ มาจากสภาพอากาศนิ่ง อากาศไม่ถ่ายเท ประกอบกับมีลมพัดอ่อน ทำให้ฝุ่นละอองสะสมตัว ทั้งยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่ต้องเร่งจัดการโดยด่วน

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการพยากรณ์อากาศชี้ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อาจเข้าขั้นวิกฤต

นายปกรณ์ อารยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า สาเหตุที่ฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมในพื้นที่กรุงเทพฯ สูงขึ้นจนกระทบสุขภาพ มาจากสภาพอากาศนิ่ง อากาศไม่ถ่ายเท ประกอบกับมีลมพัดอ่อน ทำให้ฝุ่นละอองสะสมตัว นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงขึ้น เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงในยานพาหนะ การเผาไหม้ในที่โล่ง การก่อสร้าง รวมไปถึงการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 12-13 ธ.ค. 2566 สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงมีฝุ่นสะสมอยู่ในระดับสูง ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

กรมอุตุฯ เผย ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพสูงขึ้น

เจาะลึกปัญหาฝุ่น PM2.5 ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกในสังคมไทย

  • การเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า หรือแม้แต่การเผาขยะ ล้วนก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งสิ้น โดยฝุ่นละออง PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง ประกอบกับขนาดของฝุ่นละอองที่เล็กมาก ทำให้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานและเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย
  • สภาพอากาศ สภาพอากาศที่นิ่ง อากาศไม่ถ่ายเท ประกอบกับมีลมพัดอ่อน จะทำให้ฝุ่นละอองลอยตัวอยู่ในอากาศได้นานและสะสมตัวมากขึ้น
  • แหล่งกำเนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้ว ฝุ่นละออง PM2.5 ยังสามารถมาจากแหล่งกำเนิดอื่น ๆ เช่น การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง การทำการเกษตร การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และฝุ่นละอองจากธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากทะเล ฝุ่นละอองจากภูเขาไฟ

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยฝุ่นละออง PM2.5 สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร เมื่อฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้มีอาการไอ จาม หายใจลำบาก แน่นหน้าอก รวมไปถึงโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาฝุ่นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์ การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงในพื้นที่ต่าง ๆ และการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับฝุ่นละออง ส่วนประชาชนควรตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง เช่น หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองสูง สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และ ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง